20.  Festival filmskog scenarija
 

 

 

 

Datum List Naslov članka Link
23.07.1996 Jedinstvo Festival filmskog scenarija tekst5
18.08.1996 Politika Počeo festival filmskog scenarija tekst23
19.08.1996 Pobjeda Ovacije za film 'Lepa sela lepo gore' tekst27
20.08.1996 Naša borba Izmenjen sastav žirija tekst29
22.08.1996 Naša borba Prva nagrada scenariju 'Ubistvo s predumišljajem' tekst48
23.08.1996 Politika Holivud, Evropa i mi tekst55